Welcome, Guest . Login . Türkçe
 

Course Information

Course Name
Turkish Malzeme Bilimi
English Malzeme Bilimi
Course Code
MAL 201 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Cevat Fahir Arısoy
Course Objectives Malzemelerin iç yapısı: atomik yapı, iyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ Van der waals bağı, bağ enerjisi kavramlarının malzemelerin fiziksel özelliklerine ilişkilendirilmesi. Kristal ve amorf yapı: krıstal yapıda doğrultular ve düzlemler, Kristal kusurları: noktasal kusurlar, düzlemsel kusurlar. Saf metal, alaşım, katı eriyik, difüzyon kavramları. Seramik ve Polimer esaslı malzemelerin metalik malzemelerden farklı noktaları vurgulanarak tanıtımı ve kompozit malzeme kavramına giriş. Malzemelerin mekanik davranışı: çekme deneyi, gerilme-şekil değiştirme bağıntıları, gevrek ve sünek davranış, sertlik, yorulma ve sürünme kavramları. Metallerde mukavemet arttırıcı işlemler: soğuk şekil verme, sıcak şekil verme, tavlama, alaşımlama, faz diyagramlarının kısa tanıtımı ve ötektik alaşımlar, ısıl işlem, temperleme kavramları. Malzeme üretim yöntemleri. Malzemelerin diğer önemli özellikleri olan elektriksel, ısıl, optik ve manyetik özellikleri hakkında kısa tanıtım.Günümüz mühendislik malzemelerine (demir-çelik alaşımları, demir dışı alaşımlar, seramik, polimer ve kompozit) genel bakış. Uçak ve uzay mühendisliği açısından önem arzeden malzemeler. Günümü malzeme araştırmalarının yoğunlaştığı alanlar, malzeme seçimi geleceğin malzemeleri.
Course Description Malzemelerin iç yapısı: atomik yapı, iyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ Van der waals bağı, bağ enerjisi kavramlarının malzemelerin fiziksel özelliklerine ilişkilendirilmesi. Kristal ve amorf yapı: krıstal yapıda doğrultular ve düzlemler, Kristal kusurları: noktasal kusurlar, düzlemsel kusurlar. Saf metal, alaşım, katı eriyik, difüzyon kavramları. Seramik ve Polimer esaslı malzemelerin metalik malzemelerden farklı noktaları vurgulanarak tanıtımı ve kompozit malzeme kavramına giriş. Malzemelerin mekanik davranışı: çekme deneyi, gerilme-şekil değiştirme bağıntıları, gevrek ve sünek davranış, sertlik, yorulma ve sürünme kavramları. Metallerde mukavemet arttırıcı işlemler: soğuk şekil verme, sıcak şekil verme, tavlama, alaşımlama, faz diyagramlarının kısa tanıtımı ve ötektik alaşımlar, ısıl işlem, temperleme kavramları. Malzeme üretim yöntemleri. Malzemelerin diğer önemli özellikleri olan elektriksel, ısıl, optik ve manyetik özellikleri hakkında kısa tanıtım.Günümüz mühendislik malzemelerine (demir-çelik alaşımları, demir dışı alaşımlar, seramik, polimer ve kompozit) genel bakış. Uçak ve uzay mühendisliği açısından önem arzeden malzemeler. Günümü malzeme araştırmalarının yoğunlaştığı alanlar, malzeme seçimi geleceğin malzemeleri.
Course Outcomes Dersin Öğretim Çıktıları, Dersi geçen öğrenciden beklentiler:
1. Mühendislik malzemelerini sınıflandırmak (a1)
2: Malzemelerde atomlarası bağlar, atom dizilişleri ve kristalografinin ve bağların malzemelerin özelliklerine etkisini tanımlar (a2)
3.Temel malzeme özelliklerini ve özelliklere etki eden faktörleri tanımlar (a2, c1, e2)
4.Elastik ve plastik deformasyon mekanizmalarım ve mukavemet artırıcı yöntemleri açıklamak. (a3, c1, e2)
5.Malzemelerin mekanik özelliklerine yönelik test yöntemlerini tanımlar ve seçer (a3, b2, c1, e3).
6.Malzemelere uygulanan deformasyon mekanizmalarının mikroyapı üzerine etkisini anlamak (a3, b2, c1, e3).
7.Malzemelerin elektriksel, ısıl, optik ve manyetik özelliklerini tanımlar(a2, b1).
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook -Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri, Yazarı: D.R. Askeland Çeviren: Dr. M. Erdoğan Nobel Yay.
Other References Malzeme Bilimi Problemleri ve Çözümleri, Prof. Dr. Kaşif Onaran Bilim Teknik Yayınevi -Introduction to Materials Science for Engineers-J.F. Shackleford Prentice-Hill
-Fundamentals of Materials Science and Engineering: An Integrated Approach, 2nd Edition, W.D. Callister, Wiley Pub.
- Materials: Engineering, Science, Processing and Design by Michael Ashby, Hugh Shercliff, and David Cebon
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024