Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering / MET STJ - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Zorunlu Stajı
 

MET STJ - Internship in Metallurgical and Materials Engineering

Course Objectives

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında ders planında yer alan bütün dersleri tamamlayarak notları 14 Şubat 2021 tarihinde ilan edilecek olan, “Mezun Durumdaki Öğrenci Listesi” nde yer alabilecek olan öğrencilerin Bölüm Laboratuvarlarında 10 günlük staj yapabilmelerine yönelik bilgilendirme.

Course Description

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında ders planında yer alan bütün dersleri tamamlayarak notları 14 Şubat 2021 tarihinde ilan edilecek olan, “Mezun Durumdaki Öğrenci Listesi” nde yer alabilecek olan öğrencilerin Bölüm Laboratuvarlarında 10 günlük staj yapabilmelerine yönelik bilgilendirme.

Course Coordinator
Cevat Fahir Arısoy
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024