Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Electrical and Electronic Engineering / MAT 281E - Linear Algebra and Applications
 

MAT 281E - Lineer Cebir ve Uygulamaları

Course Objectives

1. Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemlerini öğretmek.
2. Vektör uzayı, altuzay kavramlarını uygulamada kullanma becerisi sağlamak.
3. Lineer cebir bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak

Course Description

Matrisler ve Denklem Sistemleri, Lineer Denklem Sistemleri, Satır Basamak Form, Matris Cebri,
Elemanter Matrisler, Determinantlar, Vektör Uzayları, Altuzaylar, Lineer Bağımsızlık, Baz ve Boyut,
Bazların Değişimi, Satır Uzayı ve Sütun Uzayı. Ortogonallik, Ortogonal Altuzaylar, Ortonormal Kümeler,
Gram-Schmidt Yöntemi, Özdeğerler ve Özvektörler, Köşegenleştirme

Course Coordinator
Ahmet Hamdi Kayran
İbrahim Yıldırım
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024