Welcome, Guest . Login . Türkçe
 

Course Information

Course Name
Turkish Elektrik Mühendisliği Projesi
English Electrical Engineering Project
Course Code
ELK 458 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 8
2 1 2 -
Course Language Turkish
Course Coordinator Canan Karatekin
Course Objectives 1. Bir binanın iç aydınlatma ve iç tesisat projesinin tasarlanması bilgi ve becerisini kazandırmak
2. Aydınlatma hesap ve çizim yöntemlerinin ve bunlarla ilgili yazılımları kullanabilmelerini sağlamak.
3. Proje yönetimi ve raporlama becerisini kazandırmak.
Course Description Aydınlatma hesabı; Proje evreleri; Kuvvetli akım ve zayıf akım tesisatları; gerilim düşümü ve iletken kesiti hesabı; Açma-kapama, koruma ve ölçme elemanları; Kolon şemaları ve yükleme cetvelleri; montaj ve malzeme detayları; Raporlar.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024