Welcome, Guest . Login . Türkçe
 

Course Information

Course Name
Turkish Yüksek Gerilim Tekniği
English High Voltage Techniques
Course Code
ELK 312 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Suat İlhan
Course Objectives 1.
Yüksek gerilime gereksinimin nedenlerini öğretmek
problemlerini uygulamalarını tanıtmak
2.
YG aygıtı tasarımı ve analizi açısından analitik sayısal ve
deneysel statik alan hesabı yöntemlerini tanıtmak boşalma
olayları bakımından değerlendirmeyi vermek
3.
Gaz katı ve sıvılarda elektriksel boşalmanın temellerini
türlerini özelliklerini öğretmek
4.
Aşırı gerilimlerin kaynaklarını ve onlardan korunmanın
temellerini vermek
Course Description ELK
312 Yüksek Gerilim Tekniği dersi Elektrik Mühendisliği
Bölümü 3 Sınıf öğrencilerine okutulan zorunlu bir derstir Derste
anlatılan konular kısaca aşağıda belirtilmiştir
Elektrostatik
alanlar
Temel
elektrot sistemleri maksimum elektrik alan şiddetinin
yaklaşık hesabı çok tabakalı elektrot sistemleri konform
dönüşüm ü elektrostatik alan hesabı için sayısal yöntemler
Boşalma
olaylarına giriş
Gazlarda
boşalma olayları (Townsend ve kanal teorileri korona
yıldırım ve yüzeysel boşalmalar katı ve sıvı yalıtkanlarda
boşalma olayları
Aşırı
gerilimler ve korunma
Aşırı
gerilimlerin kaynağı ve aşırı gerilimlerden korunma
hakkında kısa bilgiler
Course Outcomes 1.
Yüksek gerilime gereksinimi türlerini uygulamalarını bilmek
2.
Her türlü elektrot sistemi için statik elektrik alanlarının hesabını
yapabilmek
3.
Elektrot sistemi YG aygıtı tasarlayabilmek
4.
Boşalma olaylarını anlamak ayırt etmek önlemek ve
kullanmak
5.
Aşırı gerilimlerin nedenlerini önlemlerini bilmek
6.
Yalıtım koordinasyonu kavramını bilmek
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024