Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Electrical and Electronic Engineering / ELK 343E - Elektromekanik Enerji Dönüşümü
 

ELK 343E - Electromech. Energy Conversion

Course Objectives

Bu dersin amacı Elektromekanik Enerji dönüşümünün temellerini anlamak ve bu işlevleri yerine getiren makinaların analizini gerçekleştirmektir. Pratikte bütün transformatörler ve elektrik makinaları, enerjinin transferi ve dönüşümü için bir ortam olarak davranan manyetik alanları yönlendirmek ve şekillendirmek üzere ferromanyetik malzeme kullanmaktadırlar. Elektromekanik enerji dönüşüm cihazlarının tasarlanması ve prensiplerinin anlaşılması için manyetik malzeme içeren sistemler incelenmelidir.

Course Description

Manyetik devreler ve akı, manyetk malzemelerin özellikleri ve kayıplar, kalıcı mıknatıs tipleri ve özellikleri, mıknatıs içeren manyetik devrelerin analizi, manyetik alanla ilgili temel yasalar, transformatörler, enerji korunumu, moment ve kuvvet ile manyetik alan ve elektrik alan enerjileri arasındaki ilişkiler, döner makinalarda sargıların oluşturduğu MMK, döner alan oluşumu, AA ve DA makinalarda Gerilim endüklenmesi ve moment oluşumu.

Course Coordinator
Lale Ergene
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024