Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Electrical and Electronic Engineering / EHB 232 - Devre ve Sistem Analizi
 

EHB 232 - Circuit and System Analysis

Course Objectives

1. Lineer devreler ile ilgili temel kavramları öğretmek
2. Modelleme kavramını öğretmek
3. Devre denklemlerini farklı tanım bölgelerinde tanımlamayı öğretmek
4. Lineer cebir, graf teorisi ve diferansiyel denklem bilgilerinin mühendislik alanına uygulama becerisi
kazandırmak

Course Description

Yüksek mertebeden dinamik devrelerde durum ve çıkış denklemleri. Durum geçiş matrisi ve özellikleri. Öz
çözüm, zorlanmış çözüm ve tam çözüm. Sinüzoidal sürekli hal. Dinamik devrelerin ve sistemlerin durum
ve çıkış denklemlerinin jw-domeninde elde edilmesi. Fazörler. Güç. Üç-fazlı sistemler. Dinamik devrelerin
ve sistemlerin durum ve çıkış denklemlerinin s-domeninde elde edilmesi. Empedans ve admitans kavramı.
Kararlılık ve Routh kriteri. Devre fonksiyonları ve parametreleri. Blok ve işaret akış diyagramları. Bode
diyagramları.

Course Coordinator
Yüksel Çakır
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024