Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Electrical and Electronic Engineering / ELK 431E - Elektrik Makinaları Lab. I
 

ELK 431E - Electrical Machines Lab. I

Course Objectives

Elektrik Makinaları'nın işletmeye yönelik özelliklerinin pekiştirilmesi, temel elektrik makinaları deneylerinin gerçekleştirilmesi, derste öğrenilen kavramların uygulama ile örtüştürülmesi.

Course Description

Bir fazlı transformatör, üç fazlı bilezikli ve kafesli asenkron motorlar, bir fazlı asenkron motorlar, senkron motor ve generatörler, doğru akım motor ve generatörler deneyleri ve ısınma deneyi olmak üzere toplam on ayrı deneyin gerçekleştirildiği laboratuvarda gerçekleştirilen bir derstir.

Course Coordinator
Lale Ergene
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024