Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Electrical and Electronic Engineering / TEL 342 - Haberleşmenin Temelleri
 

TEL 342 - Telecommunication Engineering Basics

Course Objectives

1.Analog haberleşme teknikleri ile ilgili temel bilgilerin verilmesi.
2. Sayısal haberleşme teknikleri ile ilgili temel bilgilerin verilmesi.
3. Edinilen bilgileri haberleşme sistemlerinin analiz ve tasarlanmasında kullanabilme becerisi kazandırmak.

Course Description

Haberleşme sistemlerine giriş, modülasyon türleri, iletişimdeki kısıtlamalar. Spektral analiz ve İşaretlerin doğrusal sistemlerden iletimi. Genlik modülasyonu (GM) ve demodülasyonu. Açı modülasyonu (FM ve PM) ve demodülasyonu. Frekans bölmeli çoğullama (FDM). Örnekleme ve Darbe Modülasyonları (PAM, PDM, PPM). Zaman bölmeli çoğullama (TDM). Sayısal Darbe Modülasyonu türleri (PCM, DPCM, DM, ADM). Temel band sayısal veri iletimi. Sayısal Modülasyon türleri (ASK, FSK, PSK,...)

Course Coordinator
Hakan Ali Çırpan
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024