Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Electrical and Electronic Engineering / TEL 416 - Antenler
 

TEL 416 - Antennas

Course Objectives

ten ışıma büyüklükleri, Elektrik dipol, antenlerin genel sınıflaması, anten dizileri, doğrusal anten dizileri, antenlerin polarizasyonu, antenlerin ortak empedansları, anten tasarımı, anten ölçmeleri

Course Description

Anten parametreleri, bir akım dağılımının oluşturduğu elektromagnetik alan, anten ışıma büyüklükleri, Elektrik dipol, antenlerin genel sınıflaması, anten dizileri, doğrusal anten dizileri, antenlerin polarizasyonu, antenlerin ortak empedansları, anten tasarımı, anten ölçmeleri

Course Coordinator
Selçuk Paker
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024