Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Electrical and Electronic Engineering / EEF 210 - Diferansiyel Denklemler
 

EEF 210 - Differential Equations

Course Objectives

Diferansiyel denklemleri anlamak, kurmak, çözmek ve yorumlamak için gerekli olan temel kavramları tanıtmak.

Çeşitli tipte diferansiyel denklem çözme teknikleri öğretmek.

Matematik bilgisini temel bilim ve mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak

Course Description

Giriş (Bölüm 1)

2. Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler (Bölüm 2)

3. İkinci Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler (Bölüm 3)

4. Yüksek Dereceli Lineer Diferansiyel Denklemler (Bölüm 4)

5. İkinci Mertebeden Lineer Denk. Seri Çözümleri (Bölüm 5)

6. Laplace Dönüşümü (Bölüm 6)

7. Birinci Mertebeden Doğrusal Denklem Sistemleri (Bölüm 7)

Course Coordinator
Funda Akleman Yapar
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024