Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Electrical and Electronic Engineering / ELK 343 - Elektromekanik Enerji Dönüşümü
 

ELK 343 - Elektromekanik Enerji Dönüşümü

Course Objectives

Bu dersin amacı elektrik, elektromekanik enerji dönüşümünün temellerini anlamak ve bu işlevleri yerine getiren makinaların analizini gerçekleştirmektir. Pratikte bütün transformatörler ve elektrik makinaları, enerjinin transferi ve dönüşümü için bir ortam olarak davranan manyetik alanları yönlendirmek ve şekillendirmek üzere ferromanyetik malzeme kullanmaktadırlar. Elektromekanik enerji dönüşüm cihazlarının tasarlanması ve çalışma prensiplerinin anlaşılması için manyetik malzemeleri içeren sistemlerin analizi büyük bir önem arz etmektedir.

Course Description

Manyetik devreler ve akı, manyetik malzemelerin özellikleri ve kayıplar, deri ve yakınlık etkisi, kalıcı mıknatıs tipleri ve özellikleri, mıknatıs içeren manyetik devrelerin analizi, manyetik alanlarla ilglli temel yasalar, transformatörler, fazör diyagramları, eşdeğer devre parametreleri, manyetik alan içerisinde akım taşıyan bir iletkende oluşan kuvvet ve hareket eden bir iletkende endüklenen gerilim, lineer doğru akım makinası, enerji sakınımı ve enerji denge denklemi, moment ve kuvvet ile manyetik alan ve elektrik alan enerjileri arasındaki ilişkiler, döner makinalarda sargıların oluşturduğu manyeto motor kuvveti (MMK), döner alan oluşumu, AA ve DA makinalarında gerilim endüklenmesi ve moment oluşumu.

Course Coordinator
Deniz Yıldırım
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024