Welcome, Guest . Login . Türkçe
 

Course Information

Course Name
Turkish İntr.to Electronics& Comm.Eng.
English İntr.to Electronics& Comm.Eng.
Course Code
EHN 111 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
1 1 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Hakan Ali Çırpan
Hakan Ali Çırpan
Course Objectives This course is an orientation course for the Electronics Program’s first year students. It aims
1. to make the adaptation for the students easier,
2. to inform them on the general subject matter of Electronics Engineering,
3. to inform them on the general subject matter of engineering ethics and quality
Course Description Who is an engineer? The history of electronics, the usage of the basic measurement devices, digital
electronics, biological signals, biomedical sensors, methodologies and errors of the measurement, numerical
systems, logic and circuits, circuit elements, ethics in engineering, worst&best examples in engineering
ethics, quality in design and implementation
Course Outcomes Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; aşağıdaki konularda bilgi sahibi olacaktır.
I-Mühendislik kavramı ve elektroniğin tarihçesi.
II- Temel ölçü aletlerinin kullanılması.
III- Sayısal elektronik.
IV- Biyolojik algılayıcılar ve işaretler.
V- Ölçme metodolojileri ve hataları.
VI- Sayı sistemleri, mantık ve devreler.
VII- Devre elemanları.
VIII- Mühendislikte etik.
IX-Mühendislik tasarımı ve gerçeklemesinde kalite.
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024