Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Management / EKO 201E - EKONOMİ
 

EKO 201E - Economics

Course Objectives

1. To teach students the basic principles of microeconomics
2. To present students the functioning of macroeconomics in relation to economic policymaking

Course Description

Mikro ve makroekonominin temel ilkelerine giriş; ekonominin temel sorunları; hanehalkı ve firma davranışının modellenmesi; piyasa yapıları; kamu maliyesinin temelleri; makroekonominin uluslararası ilişkileri de içerecek şekilde modellenmesi

Course Coordinator
Ruı Dang
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024