Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Management / ISL 233E - Microeconomics
 

ISL 233E - Microeconomics

Course Objectives

Bu ders temel mikroiktisat kuramlarının ve modellerinin kusursuz bir biçimde anlaşılmasını sağlamayı amaçlar. Bu bağlamda, ders kapsamında tüketici davranışı ve talep, maliyet ve üretim kuramları, piyasa yapıları ve refah ekonomisi tartışılacaktır. Ulusal çıktının fiyatlandırılması ve düzenlenmesi, gelir dağılımı, üretim faktörlerinin verimi ve fiyatlandırılması ve dış ticaret ile ilgili sorunlar göz önüne alınarak hanehalkı, firma ya da endüstrilerin bunlarla ilgili karar vermesi, temel ekonomi ilkeleri ile bunların kuram ve uygulamalarına yer verilecektir.

Course Description

Bu ders temel mikroiktisat kuramlarının ve modellerinin kusursuz bir biçimde anlaşılmasını sağlamayı amaçlar. Bu bağlamda, ders kapsamında tüketici davranışı ve talep, maliyet ve üretim kuramları, piyasa yapıları ve refah ekonomisi tartışılacaktır. Ulusal çıktının fiyatlandırılması ve düzenlenmesi, gelir dağılımı, üretim faktörlerinin verimi ve fiyatlandırılması ve dış ticaret ile ilgili sorunlar göz önüne alınarak hanehalkı, firma ya da endüstrilerin bunlarla ilgili karar vermesi, temel ekonomi ilkeleri ile bunların kuram ve uygulamalarına yer verilecektir.

Course Coordinator
İbrahim Öner Günçavdı
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024