Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Management / MEK 205 - Mühendislik Mekaniği
 

MEK 205 - Engineering Mechanics

Course Objectives

Statik temel prensipler. Kuvvet, konum vektörel ifadesi. Bileşen ve bileşke hesabı.
Moment. Kuvvetler sisteminin indirgenmesi. Eşdeğer kuvvet sistemi.
Geometrik özellikler. Ağırlık merkezi. Pappus-Guldinus teoremleri. Yayılı yük. Atalet momenti.
Bağ çeşitleri. Mesnet tepkileri. Serbest cisim diyagramı. Rijit cismin dengesi.
Çerçeve. Mekanizma.
Kafes sistemler. Düğüm noktası yöntemi, Ritter yöntemi.
Kablolar. Sürtünme.
Dinamik temel prensipler.
Maddesel noktanın kinematiği ve kinetiği
problemin çeşitli koordinat sistemlerinde tanımlanması
Genel hareket
Mutlak ve bağıl hareketler
İş ve enerji
İmpuls-momentum. Çarpışma.

Course Description

Statik temel prensipler. Kuvvet, konum vektörel ifadesi. Bileşen ve bileşke hesabı.
Moment. Kuvvetler sisteminin indirgenmesi. Eşdeğer kuvvet sistemi.
Geometrik özellikler. Ağırlık merkezi. Pappus-Guldinus teoremleri. Yayılı yük. Atalet momenti.
Bağ çeşitleri. Mesnet tepkileri. Serbest cisim diyagramı. Rijit cismin dengesi.
Çerçeve. Mekanizma.
Kafes sistemler. Düğüm noktası yöntemi, Ritter yöntemi.
Kablolar. Sürtünme.
Dinamik temel prensipler.
Maddesel noktanın kinematiği ve kinetiği
problemin çeşitli koordinat sistemlerinde tanımlanması
Genel hareket
Mutlak ve bağıl hareketler
İş ve enerji
İmpuls-momentum. Çarpışma.

Course Coordinator
Hale Ergün
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024