Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Management / EKO 201 - Ekonomi
 

EKO 201 - Economics

Course Objectives

Ekonomiye giriş dersi niteliğinde olan bu ders mikroekonomi ve makroekonominin içeriğini oluşturan temel konuları tanıtmayı amaçlamaktadır.

Course Description

Bir sosyal bilim olarak “ekonomi” alanının içeriği, metodları, kısa tarihsel gelişimi ile ilgili bir giriş dersini takiben, yarıyıl içi sınavına kadar olan birinci bölümde mikroekonominin içeriğini oluşturan arz, talep, piyasa yapısı, fiyat, üretim ve maliyetler ve tüketici kuramları gibi konular ele alınacaktır. Yarıyıl’ın geri kalan kısmında ise ulusal gelir, büyüme, para ve bankacılık, enflasyon, işsizlik, uluslararası ticaret ve finans, ekonomik dalgalanmalar, maliye ve para politikaları gibi makroekonomik olgular irdelenecektir.

Course Coordinator
İpek İlkkaracan Ajas
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024