Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Management / ECN 307E - Oyun Teorisi
 

ECN 307E - Game Theory

Course Objectives

414/5000
Bu derste, etkileşimli stratejik ortamları anlamak için kavramsal bir çerçeve geliştirecek ve bu tür "oyunları" çözmek için analitik araçları tanıtacağız. Denge (hakimiyet, geriye dönük çıkarım, Nash dengesi), stratejik hareketler (güvenilirlik, tehdit ve vaatler), stratejik bilgi kullanımı (teşvikler, sinyal verme ve tarama), müzakere & pazarlık ve müzayedeler gibi kavramları tanıtacağız.

Course Description

425/5000
Oyun Teorisi, zeki rasyonel karar vericiler arasındaki matematiksel çatışma ve işbirliği modellerinin incelenmesi olarak tanımlanabilir. Temel olarak, Oyun Teorisi, iki veya daha fazla kişinin birbirlerinin refahını etkileyecek kararlar aldığı durumları analiz etmek için bazı matematiksel araçlar sunar. Buna göre, Oyun Teorisi, sosyal bilimlerdeki akademisyenlerin yanı sıra pratik karar vericiler için bazı içgörüler sunar.

Course Coordinator
Sinan Ertemel
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024