Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Management / ECO 304 - Türkiye Ekonomisi
 

ECO 304 - Turkish Economy

Course Objectives

Bu derste, güncel politika tartışmalarının yanı sıra politika önerileri üzerinde durarak Türkiye ekonomisini inceleyeceğiz.

Course Description

Bu ders Türkiye ekonomisinin temel sektörlerini tanıtacaktır.

Course Coordinator
Sinan Ertemel
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024