Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Management / ISL 223E - Üretim Yönetiminin Temelleri
 

ISL 223E - Fundm.of Production Management

Course Objectives

- İşletme Mühendisliği alanındaki problemlerin tasarımı, çözümü ve yorumu için gerekli olan temel üretim yönetimi bilgilerinin öğretilmesi ve
- Öğretilen bu bilgilerin güncel üretim yönetimi konuları ile ilişkilendirilmesi hakkında bakış açısı sağlamaktır.

Course Description

Bu ders, "ÜRETİM" kavramını sistematik düşünce yaklaşımı içerisinde öğrencilere aktarmak ve bu kavramın içeriğini oluşturan konuları, küreselleşme olgusu içerisinde irdeleyerek İşletme Mühendisliği öğrencilerine sunmak için tasarlanmıştır. Üretim yönetimi teknikleri ve bunların uygulamaları, bu dersin ana konusudur.

Course Coordinator
Saeed Tasoujı Hassanpour
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024