Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Management / ISL 334E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Mühendisler için Kalite
English Quality Assurance and Control
Course Code
ISL 334E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language English
Course Coordinator Saeed Tasoujı Hassanpour
Course Objectives 1) Öğrencilere kalite yönetimi ilke ve kavramları konusunda sağlam bir temel sağlayın.
2) Öğrencileri özellikle kalite iyileştirme bağlamında problem çözme becerileriyle donatın, böylece kalite sorunlarını etkili bir şekilde tanımlayabilir, analiz edebilir ve ele alabilirler.
3) Öğrencileri kalite kontrolünde yaygın olarak kullanılan istatistiksel araç ve tekniklerle tanıştırın.
4) Öğrencilerin nitelikler, kalite fonksiyon yayılımı ve ürün ve süreç kalitesini artırmak için deney tasarımı için kalite kontrol çizelgelerini uygulamalarını sağlayın.
Course Description Mühendislik öğrencilerine kalite yönetimi ilkeleri, metodolojileri ve araçları konusunda kapsamlı bir anlayış kazandırmak. Dersler, pratik alıştırmalar ve konuk konuşmacıların bir kombinasyonu aracılığıyla öğrenciler kalitenin temellerini, kalite kontrolde istatistiksel uygulamaları, problem çözme tekniklerini ve kalite iyileştirme stratejilerini keşfedeceklerdir. Bu ders, öğrencileri gelecekteki kariyerlerinde kalite kavramlarını uygulamaya hazırlayarak mühendislik süreçlerinde ve ürünlerinde kalitenin önemini vurgulamaktadır.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024