Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Management / ISL 478E - Girişimcilik
 

ISL 478E - Entrepreneurship

Course Objectives

Girişimciliğe giriş ve girişimcilik beceri ve yetkinliklerini geliştirme

Course Description

Bir fikri iş modelinden iş planına dönüştürmenin tüm adımlarını öğrenme, deneyimleme

Course Coordinator
Zeynep Erden Bayazıt
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024