Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Management / ECO 103 - Introduction to Economics
 

ECO 103 - Introduction to Economics

Course Objectives

This introductory course into economics aims to familiarize students with the basic issues that make up the subject matter of microeconomics and macroeconomics.

Course Description

Bir sosyal bilim olarak “ekonomi” alanının içeriği, kısa tarihsel gelişimi ile ilgili bir giriş dersini takiben, yarıyıl içi sınavına kadar olan birinci bölümde mikroekonominin kapsadığı arz, talep, piyasa yapısı, fiyat ve üretim teorisi, tüketici teorisi ile piyasa ekonomilerine devlet müdahalesi konularını ele alacağız. İkinci bölümde ise ulusal gelir, büyüme, para ve bankacılık, enflasyon, işsizlik, uluslararası ekonomi, maliye ve para politikaları ile gelişmekte olan ülkelerin sorunları gibi makroekonomik olguları tartışacağız.

Course Coordinator
Derya Gültekin
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024