Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Management / END 211E - Introductn to System Analysis (Sistem Analizine Giriş)
 

END 211E - Introductn to System Analysis

Course Objectives

1 - Sistem ve sistem kavramlarının anlaşılması,
2 - Bir organizasyonu sistem olarak görme becerisi kazandırma,
3 - Problemlerin belirlenmesi, sistemin analiz edilmesi, yeni sistem tasarımının yapılması, yeni sistemin uygulanmaya hazırlanması ve uygulanması aşamalarının öğrenilmesi.

Course Description

Sistem ve sistem kavramını anlamak. Bir organizasyonu bir sistem olarak algılama yeteneğini kazanmak ve problemleri tanımlamak, sistemi analiz etmek, yeni sistemi tasarlamak, yeni sistemin hazırlık aşamasını oluşturmak ve sistemin uygulama aşamasını öğrenmek.

Course Coordinator
Selim Zaim
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024