Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Management / ISL 492 - Bitirme Çalışması
 

ISL 492 - Management Engineering Design Project

Course Objectives

Student, who passed the course satisfactorily can:
1. Use mathematics, basic science and engineering knowledge gained in prior course work
to define and to solve a management engineering design problem.
2. Choose and employ appropriate tools, techniques and methods necessary for
Management Engineering practice.
3. Deliver an oral presentation and prepare a written report in Turkish or in English.
4. Engage in successful team work in each of the aforementioned steps.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler
1. Önceki derslerde edindikleri temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanarak İşletme
Mühendisliği tasarım problemini tanımlayıp çözebilirler
2. İşletme Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan araç, teknik ve metodlarından
uygun olanları seçip kullanabilirler
3. Çıktıları Türkçe veya İngilizce olarak sözlü ve yazılı şekilde sunabilirler
4. Yukarıda geçen tüm aşamalarda etkin bir takım çalışması yürütebilirler.

Course Description

Öğrencilere bir işletme mühendisliği problemi çerçevesinde, tasarımın tüm
kademelerinde, öğrenimleri sırasında elde etmiş oldukları deneyimi bütüncül
bir projede ve takım çalışması bilinciyle uygulama fırsatını yaratarak mesleki ve
etik açıdan gelişmelerine katkıda bulunmak.
This course contributes to students’ professional and ethical development by
providing an opportunity to work as a team on a comprehensive project, which
deals with broad aspects of a management engineering design problem.
Students are required to employ previously gained skills and knowledge in
addressing the multifaceted design issues.

Course Coordinator
İsmail Hakkı Biçer
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024