Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Management / END 312 - Mühendislik Ekonomisi
 

END 312 - Engineering Economics

Course Objectives

Teaching economic decision making techniques in engineering decisions.

Course Description

Temel kavramlar, denklik, zaman değeri, etkin faiz oranı, nominal faiz oranı, sürekli iskontolama, şimdiki değer analizi, yıllık nakit akışı teknikleri, verim oranı analizi, kazanç/maliyet oranı analizi, geri ödeme süresi analizi, yenileme analizi, amortisman ve vergi unsurları, enflasyon-faiz ilişkisi, riskli karar verme, duyarlılık analizi.

Course Coordinator
Cengiz Kahraman
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024