Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mechanical Engineering / RES 107E - Teknik Resim
 

RES 107E - Technical Drawing

Course Objectives

1. Teknik resim çizimlerini hazırlama ve okuma becerisi kazandırmak,
2. Teknik resimler üzerinde ölçülendirme becerisi kazandırmak,
3. Standart makina elemanlarını çizebilme becerisi kazandırmak,
4. Bilgisayar destekli teknik resim çizebilme becerisi kazandırmak.

Course Description

Mühendislikte Teknik Resim, Çizgilerin Anlamları, Teknik Yazı, Ölçülendirme Esasları, İzdüşüm Prensipleri, Görünüşlerin Çizilmesi, Kesit Görünüşler, Perspektif Resimler, Bilgisayar Destekli Teknik Resmin Prensipleri, Temel Çizim Komutları, Temel Düzenleme Komutları, Bilgisayar Destekli 2-Boyutlu Çizim.

Course Coordinator
Gürşat Altun
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023