Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mechanical Engineering / RES 107E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Teknik Resim
English Technical Drawing
Course Code
RES 107E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 1
2 1 2 -
Course Language English
Course Coordinator Mehmet Murat Sunar
Course Objectives 1.Teknik resim çizimlerini hazırlama ve okuma becerisi kazandırmak,
2.Teknik resimler üzerinde ölçülendirme becerisi kazandırmak,
3.Standart makina elemanlarını çizebilme becerisi kazandırmak,
4.Bilgisayar destekli teknik resim çizebilme becerisi kazandırmak.
Course Description Mühendislikte Teknik Resim, Çizgilerin Anlamları, Teknik Yazı, Ölçülendirme Esasları, İzdüşüm
Prensipleri, Görünüşlerin Çizilmesi, Kesit Görünüşler, Perspektif Resimler, Bilgisayar Destekli Teknik
Resmin Prensipleri, Temel Çizim Komutları, Temel Düzenleme Komutları, Bilgisayar Destekli 2-Boyutlu
Çizim
Course Outcomes Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Serbest elle çizebilme ve yazma,
II. Teknik resimleri ölçülendirme
III. Makina parçalarının görünüşlerini çizebilme,
IV. Makina parçalarının kesit görünüşlerini çizebilme,
V. Bilgisayar ortamında 2-boyutlu çizebilme,
VI. 2-Boyutlu resimlerin çıktısını alabilme
becerilerini kazanır.
Pre-requisite(s) Yok
Required Facilities Bilgisayar çizim programları
Other Öğrencilere dersi daha iyi anlamaları amacı ile parça imalat resimlerine ait ödevler verilecek ve bu ödevler üç hafta sonra toplanacaktır.
Textbook Engineering Design Graphics, J.H.Earle, Addison-Wesley Publ.,1994.
Other References 1. Teknik Resim – Temel Bilgiler, İ.Z.Şen,N.Özçilingir, DE-HA Yayın, 2007.
2. Mühendislik Çizimin Esasları, S.Kurt, İ.Gerdemeli, C.E.İmrak, Birsen Yayınevi, 2005.
3. Makine Resmi, İ.Z.Şen,N.Özçilingir, DE-HA Yayın, 2007.
4. Engineering Design Graphics, J.H.Earle, Addison-Wesley Publ.,1994.
5. Engineering Graphics, F.E.Giesecke, et.al., MacMillan Publ, 2004.
6. Technical Graphics Communication, G.R.Bertoline, et.al., McGraw-Hill, 2003.
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024