Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mechanical Engineering / MAK 403 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Uygulamalı Makina Teknolojisi
English Machine Design Project
Course Code
MAK 403 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 2
2 1 1 -
Course Language Turkish
Course Coordinator Vedat Temiz
Course Objectives 1. Tasarımdan imalata tüm süreçlerden geçerek tasarımın önemini yaşayarak öğretmek
2. Yaratıcılık ve yenilikçilik yeteneğini geliştirmek.
3. Temel mühendislik ve mühendislik tasarım bilgilerini özel bir probleme uygulayabilme becerisi kazandırmak.
4. Tamamen yeniye yönelik bir Tasarım faaliyeti için çözüm arama tekniklerini öğretmek.
5. Grup çalışması bilincini oluşturmak.
6. Topluluk önünde sunum becerisi kazandırmak
Course Description Tasarıma giriş, tasarım metodolojisi. Tasarımın fazları, istekler listesi, fonksiyon strüktürü oluşturma, çözüm arama yöntemleri, fonksiyonel sentez. Özel bir problem için çok sayıda çözüm oluşturulması. En uygun çözümün seçilmesi ve projelendirilmesi. Projenin sunulması, tartışılması. İmalat safhasına geçiş. Deneme çalışması. Yarışma.
Course Outcomes 1. Tasarım uğraşısının adımları hakkında bilgi.
2. Tamamen yeniye yönelik bir Tasarım için çözüm arama becerisi.
3. Temel mühendislik ve Tasarım bilgilerini yeni bir ödeve uygulayabilme becerisi.
4. Malzeme seçimi ve İmalat bilgilerini özel bir tasarıma uygulayabilme becerisi.
5. Yeniye yönelik bir ödevi projelendirip jüri önünde sunma becerisi.
6. Tasarım faaliyetinin gerektirdiği yaratıcılık yeteneğini geliştirmek
7. Verilen ödevi yerine getiren bir teknik sistem/makina/araç imal edebilme yeteneğini geliştirmek.
Pre-requisite(s) 4. sınıf olmak
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024