Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mechanical Engineering / MAK 228 - Akışkanlar Mekaniği I
 

MAK 228 - Fluid Mechanics I

Course Objectives

1. Sıvılar ve gazlar arasındaki fark ve benzerliklerin irdelenmesi
2. Akışkanlarda yüzey gerilimi ile ilgili problemlerin çözülmesi
3. Günlük problemlere hidrostatik yasaların uygulanması
4. Bir akış içindeki hız profilinin ölçümü ve/veya hesaplanması
5. Hız, hacimsel debi ve basınc ölçüm yöntemlerinin öğrenilmesi
6. Boyutsuz grupların oluşturulması

Course Description

Genel konular, Hidrostatik, Kinematik, İntegral formda korunum denklemleri, Doğrusal hareket miktarı teoremi, Bernoulli denklemi ve uygulamaları, Navier-Stokes denklemleri, Boyutsuz sayılar, Benzeşim.

Course Coordinator
Hasan Güneş
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024