Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mechanical Engineering / MAK 226 - Termodinamik II
 

MAK 226 - Thermodynamics II

Course Objectives

1- Öğrencilere güç çevrimlerini, soğutma çevrimlerini, gaz karışımlarını ve kimyasal tepkimelerin temelini öğretmek.
2- Mühendislik sistemlerinin ısıl tasarım temellerini göstermek; Öğrencilerin bu alanda çözümleme (analiz), yorumlama ve uygulama becerilerini geliştirmek.

Course Description

Gaz akışkanlı güç çevrimleri. Buharlı güç çevrimleri. Kojenerasyon. Soğutma çevrimleri. Gaz karışımları. Hava-buhar karışımları ve iklimlendirme. Kimyasal reaksiyonlar. Kimyasal ve faz dengesi.

Course Coordinator
Ayşegül Abuşoğlu
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024