Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mechanical Engineering / RES 105 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Teknik Resim
English Technical Drawing
Course Code
RES 105 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
- 2 3 -
Course Language Turkish
Course Coordinator Serpil Kurt Habiboğlu
Course Objectives Mühendislikte Teknik Resim, Çizgilerin Anlamları, Teknik Yazı, Ölçülendirme Esasları, İzdüşüm Prensipleri, Görünüşlerin Çizilmesi, Kesit Görünüşler, Perspektif Resimler, Yüzey İşleme Sembolleri, Makina Malzemesi Sembolleri, Makina Montaj Resmi, Bağlama Elemanlarının Çizimi, Kaynak Sembolleri, Boyut Toleransları, Geometrik Toleranslar.
Course Description Teknik resim çizimlerini hazırlama ve okuma becerisi kazandırmak,
? Teknik resimler üzerinde ölçülendirme, yüzey işleme sembollerini, geçme ve geometrik tolerans kullanma becerisi kazandırmak,
? Standart makina elemanlarını ve makina montaj resimlerini çizebilme becerisi kazandırmak.
Course Outcomes I. Serbest elle çizebilir ve teknik yazı yazabilir.
II. Teknik resimleri ölçülendirebilir.
III. Makina parçalarının görünüşlerini çizebilir.
IV. Makina parçalarının kesit görünüşlerini çizebilir.
V. Yüzey işleme sembollerini resim üzerinde gösterebilir.
VI. Makina elemanlarının teknik resimlerini çizebilir.
VII. Makina montaj resimlerini çizebilir.
VIII. Boyut ve geometrik tolerans hesaplayabilir ve resim üzerinde gösterebilir.
Pre-requisite(s) Ara Sınav
Ödev
Uygulama
Final 3 adet
2 adet
14 adet
1 adet %20 Ara sınavların telafisi yapılmayacaktır.
%10 Ödev 1: Kesit Ödev 2 : Montaj
%20 Uygulamaların telafisi yapılmayacaktır.
%50
Required Facilities Ara Sınav
Ödev
Uygulama
Final 3 adet
2 adet
14 adet
1 adet %20 Ara sınavların telafisi yapılmayacaktır.
%10 Ödev 1: Kesit Ödev 2 : Montaj
%20 Uygulamaların telafisi yapılmayacaktır.
%50
Other Vize ortalaması 40/100
Derse devam minimum %70
Textbook Mühendislik Çizimin Esasları, S.Kurt, İ.Gerdemeli, C.E.İmrak, Birsen Yayınevi,
İstanbul, 2009
Other References Engineering Design Graphics : AutoCAD 2007, J.H. Earle, Pearson/Prentice Hall,
New York, 2008
Teknik Resim, Temel Bilgiler, İ.Z.Şen,N.Özçilingir, DE-HA Yayın, İstanbul, 2007
Makine Resmi, İ.Z.Şen,N.Özçilingir, DE-HA Yayın, İstanbul, 2007
Engineering Graphics, F.E.Giesecke, et.al., Pearson/Prentice Hall, New Jersey, 2004
Technical Graphics Communication, G.R.Bertoline, et.al., McGraw-Hill, Boston, 2003
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023