Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mechanical Engineering / RES 103 - Teknik Resim
 

RES 103 - Technical Drawing

Course Objectives

To give an ability to write and read technical drawings.
To provide the applications of dimensioning, surface finishing symbols and geometrical tolerances on the technical drawings.
To give an ability to draw standard machine elements and assembly drawings.

Course Description

Mühendislikte teknik resmin önemi ve standart kavramı ile çizim araç ve gereçlerinin tanıtılması. Çizgiler ve anlamları ile teknik yazı. Ölçülendirmenin ve toleranslandırmanın esasları. İzdüşüm, görünüşler ve kesit görünüşler. Makina elemanlarının çizimi ve montaj resimleri.

Course Coordinator
Yunus Çimenli
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023