Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mechanical Engineering / MAK 403 - Uygulamalı Makina Teknolojisi
 

MAK 403 - Machine Design Project

Course Objectives

1. Tasarımdan imalata tüm süreçlerden geçerek tasarımın önemini yaşayarak öğretmek
2. Yaratıcılık ve yenilikçilik yeteneğini geliştirmek.
3. Temel mühendislik ve mühendislik tasarım bilgilerini özel bir probleme uygulayabilme becerisi kazandırmak.
4. Tamamen yeniye yönelik bir Tasarım faaliyeti için çözüm arama tekniklerini öğretmek.
5. Grup çalışması bilincini oluşturmak.
6. Topluluk önünde sunum becerisi kazandırmak

Course Description

Tasarıma giriş, tasarım metodolojisi. Tasarımın fazları, istekler listesi, fonksiyon strüktürü oluşturma, çözüm arama yöntemleri, fonksiyonel sentez. Özel bir problem için çok sayıda çözüm oluşturulması. En uygun çözümün seçilmesi ve projelendirilmesi. Projenin sunulması, tartışılması. İmalat safhasına geçiş. Deneme çalışması. Yarışma.

Course Coordinator
Vedat Temiz
Zeynep Parlar
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024