Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mechanical Engineering / MAK 4008 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Sürücü Destek Sistemleri
English Driver Assistance Systems
Course Code
MAK 4008 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 8
- 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Orhan Atabay
Course Objectives Kara taşıtlarında giderek yaygınlaşan sürücü destek sistemlerini ve bunları oluşturan donanım ve yazılım bileşenlerini tanıtmak.Geleceğin sürücü destek sistemlerini, geleceğin otonom ve kaza yapmayan kara taşıtlarına giden yolu teknik,ekonomik ve kanuni detayları ile incelemek.
Course Description Ders, sürücü destek sistemlerinin temel bileşenlerini ve tasarımını açıklamaktadır. Otomotiv endüstrisinin yeni döneminde elektronik sistemlerin ve yazılım bileşenlerinin önemi vurgulanmaktadır. Taşıtın durum değişkenlerini, sürücünün durumunu ve taşıtın içinde hareket ettiği çevreye dair (fiziksel) detayları algılamak üzere gerekli olan teknik sensörler (algılayıcılar) tanıtılmaktadır. Taşıtların emniyetine, sürdürülebilirliğine, performansına, yol tutuşuna, ekonomisine, konfor ve kalitesine değerli katkılar yapan gelişmiş sürücü destek sistemleri ayrı ayrı tanıtılacaktır. Ders kapsamında sensör füzyonu, sürücü destek sistemlerinin entegrasyonu, test, simülasyon ve hata tespiti, taşıtlar arası haberleşme, taşıtların altyapılarla haberleşmesi, pazarda sistemlerin kabul görmesi ve kanun koyucu (etik ve mühendislikle ilgili sorumluluklar) ile ilgili hususlar da incelenmektedir.
Course Outcomes Bu derste,
1. günümüz trafiğinin emniyetli ve sürdürülebilir olma gereklilikleri,
2. sürücü destek sistemleri için gerekli olan sensörler,
3. gelişmiş sürücü destek sistemleri,
4. sınır şartları, pazardaki kabul durumu, kanunlar ve maliyetler konularında bilgi aktarmaktadır.
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook - Li L., Wang F.Y., "Advanced Motion Control and Sensing for Intelligent Vehicles", Springer, 2007
- Hansen, J.H.L., Boyraz, P., Takeda, K., Abut, H., Digital Signal Processing for In-Vehicle Systems and Safety [Hardcover], Springer 2011.
Other References - Reif, K. "Fahrstabilisierungssysteme und Fahrerassistenzsysteme", Vieweg-Teubner, 2010
- Reif, K. "Sensoren im Kraftfahrzeug", Vieweg-Teubner, 2010
- Kramer U., "Kraftfahrzeugführung", Hanser, 2008
- Isermann R., "Fahrdynamik-Regelung", Vieweg, 2006
- Bonnick A.W.M. "Automotive Computer Controlled Systems", Butterworth Heinemann, 2001
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024