Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mechanical Engineering / MAK 216E - Termodinamik ve Isı İletimi
 

MAK 216E - Thermodynamics & Heat Transfer

Course Objectives

Öğrencilere termodinamiğin temel ilkelerini tanıtmak, enerjinin korunumu kavramını özümsetmek. Isıl sistemlerde iş ve ısı ile enerji dönüşümünü öğretmek. Isıl sistemlerin hesaplanması ve çözüm yöntemlerini öğretmek. İmalat mühendisliği termodinamik ve ısı geçişi uygulamalarını örneklerle tanıtmak.

Course Description

Temel kavramlar, Saf madde ve özellikleri. Saf maddenin fazları ve faz değişimi. Mükemmel gaz ve hal denklemi. Özgül ısılar. Enerjinin korunumu. Isı ve iş. Isı makinası. Gaz çevrimleri. Buhar çevrimleri. Tek boyutlu ısı iletimi. Çok boyutlu ısı iletimi. Isı iletimi geçici rejim. Katılaşma, ergime. Isı taşınımı, ısı ışınımı. Isıdeğiştiricileri.

Course Coordinator
Turgut Yılmaz
Turgut Yılmaz
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024