Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mechanical Engineering / MAK 114 - Lineer Cebir ve Uygulamaları
 

MAK 114 - Linear Algebra and Its Applications

Course Objectives

1. Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemlerini öğretmek
2. Matris ve determinant kavramlarını uygulamada kullanma becerisi sağlamak
3. Lineer cebir bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak

Course Description

Matrisler ve Denklem Sistemleri, Lineer Denklem Sistemleri, Satır Basamak Form, Matris Cebri, Elemanter Matrisler, Determinantlar, Bir Matrisin Determinantı, Determinantın Özellikleri, Cramer Kuralı, Vektör Uzayları, Vektör Uzayının Tanımı, Altuzaylar, Lineer Bağımsızlık, Baz ve Boyut, Bazların Değişimi, Satır Uzayı ve Sütun Uzayı, Lineer Dönüşümler, Lineer Dönüşümün Matris Temsili, Ortogonallik, Skaler Çarpım, Ortogonal Altuzaylar, I·ç Çarpım Uzayları, Ortonormal Kümeler, Gram- Schmidt Yöntemi, Özdeğerler ve Özvektörler, Köşegenleştirme

Course Coordinator
Merve Acer Kalafat
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023