Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mines / MAD 4901 - Maden Müh. Tasarım Projesi I
 

MAD 4901 - Mining Engineering Design Project I

Course Objectives

Literatür taraması, problem tanımlama, yöntem ve parametrelerin belirlenmesi ve gerekiyorsa maden işletmesinin veya maden ile ilgili sistemin tanıtımını içeren bir raporun hazırlanması.

Course Description

Literatür taraması, problem tanımlama, yöntem ve parametrelerin belirlenmesi ve gerekiyorsa maden işletmesinin veya maden ile ilgili sistemin tanıtımını içeren bir raporun hazırlanması.

Course Coordinator
Hanifi Çopur
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023