Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mines / JEO 340E - Jeomorfoloji
 

JEO 340E - Geomorphology

Course Objectives

Yeryüzünü şekillendiren, akarsu, dalga, akıntı, buzul, rüzgar gibi etkenler tarafından meydana getirilen ayrışma; aşınım, taşınım ve birikim süreçleri; bu dış süreçlerin tektonizma ve volkanizma gibi iç süreçlerle karşılıklı etkileşimi ve bu etkileşime bağlı olarak oluşan küçük ve büyük ölçekli yerşekilleri; yerşekillerinin oluşumu, gelişimi ve zaman içindeki evrimleri. Jeomorfolojik haritalama ve yaşlandırma.

Course Description

Yeryüzünü şekillendiren, akarsu, dalga, akıntı, buzul, rüzgar gibi etkenler tarafından meydana getirilen ayrışma; aşınım, taşınım ve birikim süreçleri; bu dış süreçlerin tektonizma ve volkanizma gibi iç süreçlerle karşılıklı etkileşimi ve bu etkileşime bağlı olarak oluşan küçük ve büyük ölçekli yerşekilleri; yerşekillerinin oluşumu, gelişimi ve zaman içindeki evrimleri. Jeomorfolojik haritalama ve yaşlandırma.

Course Coordinator
Tolga Görüm
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023