Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mines / JEF 320 - Maden Jeofiziği
 

JEF 320 - Mining Geophysics

Course Objectives

Dersin İçeriği :
Türkiye maden potansiyeli ve türleri. Maden yataklarının türleri ve oluşumu. Jeofizik yöntemlerin sınıflaması, araştırdığı fiziksel birimler, ölçü donanımı, ölçme biçimi, değerlendirme ve yorum. İletken ve dirençli, mıknatıslanabilir, ağır ve hafif, sert ve gevşek maden ve endüstriyel maddelerin aranması. Yeraltı yapısının biçimi, maden yataklaşmasının türü, maden yayınımı ve birikimi, yeni üretim alanlarının yerlerinin jeofizik yöntmlerle belirlenmasi. Maden aramada sahanın jeofizik haritalarının elde edilmesi.

Course Description

Maden jeofiziği yöntemleriyle elde edilen sonuçların görüntülenmesi ve yorumlanması becerisini kazandırmak

Course Coordinator
Hızır İlyas Çağlar
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023