Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mines / CHZ 442E - Endüstriyel ve Mineral Atıklarının Islahı
 

CHZ 442E - Remdtn of Indus.&Minerl Wastes

Course Objectives

Tesis atıklarının çevre kirliliği açısından önemi. Tesis atıklarının biyolojik hayata etkileri. Flotasyon reaktiflerinin ve solvent bazlı kimyasalların ıslahı. Tesis atıklarındaki askıdaki katı maddeler ve metal iyon kontaminasyonu. Baca gazları ve tozların ürettiği kirlilikler. Kömür ve cevher hazırlama tesislerinde çevre kirliliğini azaltmak için geliştirilmiş yöntemler. Sıfır atık teknolojilerinden örnekler: kömür, uçucu kül, sülfürlü mineraller, fosfat, bor mineralleri, Nadir toprak metalleri, hidrometalürji tesisleri. Atık depolama sistemlerinin tanımı ve özellikleri.

Course Description

1. Characterization of mineral and coal processing plants wastes to recover/reduce/eliminate fine particles and large amount of chemicals,
2. Determining type and discharge limits of wastes and their effect on ecologic life,
3. Techniques developed to reduce environmental pollution in coal and mineral processing plants and particularly waste free systems,
4. Description and properties of waste disposal systems including design of tailings dams.

Course Coordinator
Birgül Benli
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024