Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mines / MAD 211E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Mineraloji
English Mineralogy
Course Code
MAD 211E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 2 1
Course Language English
Course Coordinator Ömer Kamacı
Course Objectives Dersin amacı farklı türdeki minerallerin oluşum ve gelişim mekanizmalarının, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin tanıtılmasıdır. Ders minerallerin öğrenilmesini amaçladığından dersin uygulamalı kısmı teorik kısmı kadar önemlidir. Uygulamalar sırasında mineraller laboratuvarda bulunan el örnekleri ile tanıtılmaktadır. Mineralleri sınıflama için kullanılan basit testler ve uygulamalar verilir.
Course Description Mineraloji tanımı, tarihçesi, kristal-mineral tanımları ve minerallerin oluşumları. Minerallerin kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri. Kristal enerjisinin uyarılması ile ilgili özellikler ve elektriksel özellikler. Sistematik mineraloji (Nabitler, oksitler, sülfürler, karbonatlar, boratlar silikatlar vd..)
Course Outcomes 1. Mineralojinin temel esaslarının verilmesi
2. Minerallerin sınıflama kriterlerinin verilmesi
3. Minerallerin kimyasal, elektrik ve mekanik özelliklerinin verilmesi
4. Farklı minerallerin fiziksel ve tanımsal özelliklerinin verilmesi
5. Farklı mineral gruplarının tanıtılması (Nabitler, oksitler, sülfürler, karbonatlar, boratlar silikatlar vd..)
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024