Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / KIM 101 - Genel Kimya I
 

KIM 101 - General Chemistry I

Course Objectives

1) Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek.
2) Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.
3) Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek.
4) Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak.
5) Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve doğanın kanunlarını bu çerçevede anlamalarını sağlamak.

Course Description

Matter: Its properties and Measurements, Atoms and the Atomic Theory, Electrons in Atoms, Periodic Table and Some Atomic Properties, Chemical Compounds, Chemical Reactions, Introduction to Reactions in Aqueous Solutions, Gases, Thermochemistry, Chemical Bonding (Basic concepts, Valance bond and Molecular Orbital Theories), Intermolecular Forces in Liquids and Solids, Solutions and Their Physical Properties, Principles of Chemical Equilibrium, Acids and Bases, Spontaneous Change: Entropy and Gibbs Energy.

Course Coordinator
Ferah Çalışır
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024