Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / FIZ 106EL - Fizik II Lab
 

FIZ 106EL - Physics II Lab

Course Objectives

Fizik II Lab

Course Description

Telde duran dalgalar, Rezonans tübündeki ses dalgaların yayınımı, yüzey gerilimi ve viskozite, binom dağılımı, olasılık ve entropi, katılarda gizli ısı, joule-kalori dönüşüm katsayısı, katılarda termal genleşme katsayısıi termal iletkenlik

Course Coordinator
Pelin Tozman Karanıkolas
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024