Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / MAT 202E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Sayısal Yöntemler
English Numerical Methods
Course Code
MAT 202E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 4
3 3 - -
Course Language English
Course Coordinator Osman Akın Kutlar
Course Objectives 1. Öğrenciye sayısal yöntemleri tanıtmak ve mühendislikteki uygulama alanları hakkında bilgi vermek
2. Sayısal yöntemleri, mühendislik problemlerinin çözümünde uygulayabilme becerisini kazandırmak.
Course Description Konular
Sayısal Yöntemlere Giriş: Fonksiyonlar, Taylosr serisi, algoritmalar, sayısal işlemlerde hatalar
Bir bilinmeyenli doğrusal olmayan denklemlerin çözümü: Sabit nokta iterasyonu, Aralık bölme yöntemi
Newton-Raphson ve Kiriş Yöntemleri
Doğrusal olmayan denklem takımlarının çözümü
Doğrusal denklem takımları: Gauss eleme yöntemi, Üçgenlere ayırma, Thomas algoritması
İteratif yöntemler: Jacobi, Gauss-Seidel, SOR yöntemleri
İnterpolasyon: Newton, ve Lagrange Polinomları - 1. ARA SINAV
Spline interpolasyonu
Eğri uydurma: En küçük kareler yöntemi
Sayısal türev. Sayısal integrasyon: Yamuk kuralı
Sayısal integrasyon: Simpson Kuralı, Gauss İntegrasyonu
Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri: Euler, Heun and Taylor yöntemleri - 2. ARA SINAV
Adı diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri: Runge-Kutta yöntemleri
Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin sayısal çözümlerine giriş
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024