Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / KIM 101EL - Genel Kimya I Lab.
 

KIM 101EL - General Chemistry I Lab.

Course Objectives

Quantitative Preparation of KCl
Hydrates
Determination of Sodium Hypochlorite Levels in Bleach
VSEPR Theory
Synthesis of Soap
Determination and Removal of Hardness of Water
Determination of Acetic Acid in Vinegar
Thermochemistry: Determination of the Heat of Reaction

Course Description

Laboratuvar güvenliği kuralları, temel kimyasal kavramlar (kimyasal bileşikler, çözeltiler, stokiyometri, ayırma teknikleri), kimya laboratuvarında uygulamalar (KCl'nin Kantitatif Olarak Hazırlanması, Hidratlar, Çamaşır suyunda Sodyum Hipoklorit Düzeylerinin Belirlenmesi, VSEPR Teorisi, Sabun Sentezi, Su Sertliği Tayini ve Giderilmesi, Sirkede Asetik Asit Tayini, Termokimya: Reaksiyon Isısının Tayini)

Course Coordinator
Altuğ Mert Sevim
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024