Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / ITB 233E - Antropoloji
 

ITB 233E - Anthropology

Course Objectives

1. Guiding students in seeing the world from an anthropological perspective.
2. Developing ability to think and read critically;
3. Developing an ability of creative thinking and writing;
4. Developing ability to ask strategic questions;
5. Developing the ability to think theoretically and conceptually;
6. Developing the ability to communicate and discuss issues effectively;
7. Developing the ability to read and understand texts, make research and write.

Course Description

Bu ders, antropoloji disiplinindeki genel ilgi konularını kapsamaktadır. Antropolojinin temel kuramları ve yöntemleri, çeşitli insan kültürleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları açıklamak için karşılaştırmalı perpektif içerisinde kullanılacaktır. Kurs bütüncül yaklaşımlara giriş niteliğinde semboller, kültürel miras, sosyo-kültürel kurallar, Irk, küreselleşme, ekonomi, çevre ve ekoloji konularını işleyecektir. Okumalar, dersler, filmler ve tartışmalar aracılığı ile anthropolojinin temaları, kavramsal çerçeveleri ve araştırma teknikleri öğrenilecektir.

Course Coordinator
Sevil Hatice Baltalı Tırpan
Sevil Hatice Baltalı Tırpan
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024