Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / MAT 271 - Olasılık ve İstatistik
 

MAT 271 - Probability and Statistics

Course Objectives

1. Sayma kavramını sunmak
2. Olasılık kavramını sunmak
3. Olasılık kavramının temel elemanlarını sunmak
4. Olasılığın istatistikte bir araç olarak nasıl kullanıldığından öğrenciyi haberdar etmek

Course Description

Sayma Teknikleri, Olasılık Kavramı, Olasılık Fonksiyonu, Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu, Bernoulli, Binom, Poisson Dağılımları, Eksponansiyel, Gamma, Normal Yoğunluk Fonksiyonları, Çok Boyutlu Rastlantı Değişkenleri, Estimatör Kavramı ve Özellikleri, Maksimum Olabilirlik Estimatörü, Hipotez Testi, Ki-Kare Testi, t Testi, F Testi, Korelasyon Teorisi.

Course Coordinator
Filiz Altay
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024