Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / ITB 222 - Kent ve Toplum
 

ITB 222 - City and Society

Course Objectives

Bu derste, kent ve toplum arasındaki dinamik ve karmaşık ilişki üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede tartışmalı ve katılımcı bir şekilde kent ve toplum ilişkileri sorgulanacaktır. Ders boyunca üzerinde durulacak bazı sorular şunlardır?
Bu dersi alan öğrencilerin dersin sonunda aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanması hedeflenir
1- Kentleşmenin temel süreçlerini anlamak,
2- Modern kentleri ortaya çıkaran ekonomik ve mekansal süreçleri kavramak,
3- Modern kent kültürü ve kent sakinleri arasındaki karmaşık ilişkileri soruşturmak,
4- Kentlerin mekansal şekillenmesinin doğasını eleştirel şekilde tartışmak,
5- Modern kent ile bireyselleşme arasındaki bağı kavramak,
6- Kent ve toplum ilişkilerini izah eden bazı temel kavramları tanımak ve kullanmak.

Course Description

Bu derste, kent ve toplum arasındaki dinamik ve karmaşık ilişki üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede tartışmalı ve katılımcı bir şekilde kent ve toplum ilişkileri sorgulanacaktır. Ders boyunca üzerinde durulacak bazı sorular şunlardır?
Kentlerin yapısı ve doğası nedir? Kentleşme süreçleri hangi mekanizmalarla ilişkilidir? Kent sakinleri ve toplulukları arasındaki nasıl bir etkileşim vardır? Kentli birey kimdir? Kent ekonomisi ne tür sosyal ilişki kalıpları üretir? Kent toplumu kent mekanında nasıl dağılmaktadır? Kenti oluşturan sosyal oluşumları nasıl açıklayabiliriz? Kent ve kent toplumunun yapısı ve işleyişi analitik ve eleştirel şekilde durulacaktır.

Course Coordinator
Alim Arlı
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024