Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / KIM 224E - Anorganik kimya II
 

KIM 224E - Inorganic Chemistry II

Course Objectives

d-Metal komplekslerinde yapı ve simetri: Tipik ligandlar, Adlandırma, d-Metal komplekslerini açıklayan Bağ teorileri; d-Metal Ligand substitüsyon reaksiyonlarında Koordinasyon dengesi, Farklı geometrilerdeki kompleksler için yer değiştirme tepkimelerinde Hız ve Mekanizma, Labilite ve İnertlik, Molekülerlik; Komplekslerin Elektronik Spektrumları, d-d geçişleri, Ligand-Alan Geçişleri, Yük Transfer Bandları, Circular Dikroizm, Elektron Paramanyetik Rezonans; Organometalik bileşiklerde sentez, yapı, bağlanma; Metal iyonlarının biyolojik rolleri, Oksijen taşınımı ve Depolanması; Metallerin indirgenme Potansiyelleri, Redoks kararlılığı, Metallerin kimyasal ekstraksiyonu.

Course Description

d-Metal komplekslerinde yapı ve simetri: Tipik ligandlar, Adlandırma, d-Metal komplekslerini açıklayan Bağ teorileri; d-Metal Ligand substitüsyon reaksiyonlarında Koordinasyon dengesi, Farklı geometrilerdeki kompleksler için yer değiştirme tepkimelerinde Hız ve Mekanizma, Labilite ve İnertlik, Molekülerlik; Komplekslerin Elektronik Spektrumları, d-d geçişleri, Ligand-Alan Geçişleri, Yük Transfer Bandları, Circular Dikroizm, Elektron Paramanyetik Rezonans; Organometalik bileşiklerde sentez, yapı, bağlanma; Metal iyonlarının biyolojik rolleri, Oksijen taşınımı ve Depolanması; Metallerin indirgenme Potansiyelleri, Redoks kararlılığı, Metallerin kimyasal ekstraksiyonu.

Course Coordinator
Ahmet Gül
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024